Facebook Twitter
betxodd.com

Tối đa Hóa Thu Nhập đen Của Bạn Mà Không Cần đếm Thẻ

Đăng trên Tháng Mười Một 19, 2021 bởi Lucien Halfacre

Blackjack có một số tỷ lệ cược tốt nhất trong sòng bạc. Lợi thế của ngôi nhà là khoảng 1/2 của 1 phần trăm. Nhưng, các sòng bạc vẫn bị giết. Ngôi nhà có những tỷ lệ cược này chống lại một người chơi sử dụng chiến lược cơ bản. Hầu hết người chơi không sử dụng chiến lược cơ bản, và đây là một lý do tại sao các sòng bạc gặt hái lợi nhuận khổng lồ. Chiến lược cơ bản là một tập hợp các quy tắc đơn giản để chơi thẻ do của bạn chống lại thẻ đại lý lên. Hầu hết các cửa hàng quà tặng sòng bạc sẽ bán thẻ Mẹo "Chiến lược cơ bản". Hoặc bạn có thể tìm thấy biểu đồ trực tuyến. Vì vậy, bước đầu tiên của tôi là sử dụng chiến lược cơ bản. Điều này sẽ làm giảm lợi thế nhà rất nhiều và là một nền tảng vững chắc để tối đa hóa thu nhập blackjack của bạn.

Bước tiếp theo là chọn bảng Blackjack với cơ hội tốt nhất. Một nguyên tắc quan trọng trong việc đếm thẻ và tỷ lệ cược blackjack là thẻ giá trị lớn hơn (10) hỗ trợ người tham gia và giảm thẻ giá trị làm tổn thương người chơi. Lý do chính là các đại lý phải đạt đến 17 hoặc cao hơn. Với nhiều thẻ cao hơn mà các đại lý sẽ phá vỡ nhiều hơn và người chơi sẽ giành chiến thắng. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn chơi các bảng cung cấp ít sàn hơn, tránh 6 trò chơi boong và chơi với 1 hoặc 2 trò chơi boong nếu có.

Bước tiếp theo là đừng nâng đặt cược của bạn do cảm xúc "ruột". Cải thiện đặt cược của bạn vì nó là tối ưu nhất cho bạn. Làm thế nào bạn có thể làm điều này mà không cần đếm thẻ? Tôi gọi nó là thẻ theo dõi. Nếu bạn phát hiện ra rằng phần lớn các thẻ được xử lý trên tay trước đó là thẻ thấp, thì hãy tăng đặt cược của bạn trên tay tiếp theo. Điều này sẽ có hiệu quả trong một trò chơi boong đơn hoặc đôi. Và bạn sẽ không giành chiến thắng mỗi lần và do đó đừng phát điên với đặt cược của bạn. Về lâu dài, bạn sẽ thấy kết quả. Điều này đưa tôi đến biện pháp của tôi.

Bước thứ tư là duy trì hồ sơ. Tôi có một cuốn sổ nhỏ túi nhỏ Tôi giữ các tài liệu Blackjack. Bạn cần phải thấy rằng Blackjack có thể có sự thay đổi tuyệt vời. Bạn có thể giành chiến thắng trong nhiều ngày và sau đó rụng trong một tuần liên tiếp. Nhưng nếu bạn duy trì hồ sơ, bạn có thể thấy chính xác lợi nhuận của bạn là gì trong thời gian dài. Tôi viết ra những gì tôi bắt đầu và những gì tôi đã kết thúc với, và mất bao lâu.

Biện pháp thứ năm là không đi chệch hướng. Đối với những người có 16 so với một đại lý 10 lần tấn công mỗi lần, không đứng vững do cảm giác "ruột". Các sòng bạc làm cho vô số cảm xúc ruột thịt! Luôn luôn chia rẽ và hai lần khi chiến lược cơ bản yêu cầu nó. Đây là bạn làm tiền mặt của bạn.