Facebook Twitter
betxodd.com

Bạn Có Nghiện Cờ Bạc Không?

Đăng trên Bước Dều 25, 2021 bởi Lucien Halfacre

Mọi người đi đến sự hiểu biết họ nghiện cờ bạc. Một số người trong chúng ta đã sẵn sàng để có được sự giúp đỡ, một số từ chối, những người khác không biết phải làm gì, đi đâu hoặc tin tưởng ai. Một tỷ lệ nhỏ những người đó sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ. Họ là những người may mắn. Những người khác nhưng sẽ tiếp tục sống trong một thế giới mơ ước.

Thế giới giấc mơ đưa người nghiện từ nỗi đau, sự cô đơn và sự thật. Khi mỗi ngày trôi qua, họ mất nhiều tiền hơn và cố gắng tin vào lần tới khi họ sẽ có chiến thắng lớn đó. Thật không may, nó không bao giờ đến.

Một người nghiện là một cá nhân có cuộc sống phụ thuộc và hạn chế bởi khát vọng của họ để tiếp tục tuân theo các mô hình hành vi giống hệt nhau. Chúng tôi là những cá nhân thể hiện các mô hình hành vi mà nếu tiếp tục sẽ trở nên tồi tệ hơn. Kết quả cuối cùng có thể bao gồm nhà tù, hiệp hội, bệnh tật, nghèo đói và tử vong.

Chỉ có bạn mới có thể chọn khi bạn bị nghiện.

Hoàn toàn không có sự sỉ nhục khi đối mặt với thực tế là bạn đã gặp vấn đề! Điều quan trọng nhất là bạn đã chọn làm điều gì đó về nó.

Hầu hết những người đánh bạc đã trải qua một hoặc nhiều trong số này:

- khó ngủ |- |

- gặp khó khăn trong việc tập trung |- |

- Đấu tranh để chơi game khỏi tâm trí của bạn |- |

- Không nói cho mọi người biết bạn đang đi đâu |- |

- Giữ bí mật chơi game của bạn từ gần nhất và thân yêu nhất |- |

- Cảm thấy tốt nên bạn muốn đặt cược |- |

- Cảm thấy tồi tệ nên bạn muốn đặt cược |- |

- Thời gian đứng yên cho đến khi bạn đánh bạc một lần nữa |- |

Có nhiều cách khác để quyết định xem bạn có vấn đề gì về đánh bạc hay không, nhưng tôi nghĩ bạn đã biết.